4. osakilpailu – talvipäivänseisaus

Kilpailuinfo

Kilpailupäivät Kenttäratsastus 11.–13.12., esteratsastus 18.12., kouluratsastus 19.12.
VIP Torstaina 3.12.2020 (kaikki lajit!)
Järjestyspaikka Auburn Estate, Kalla    Tammi-areena
Kilpailutaso Kansallinen (4-taso)
Tulosten ratkaisu Arvonta (kentässä pitkä), tuotos vapaaehtoinen
Tuotokset#talvipäivänseisaus, vierailijatuotokset salonkiin
After ride Kallan Krouvissa + CUP-brunssi

Kalla CUP 2020 on tul­lut pää­tök­seen­sä, ja nel­jäs ja vii­mei­sin osa­kil­pai­lu rat­sas­te­taan yhä luon­non­mu­kai­sessa ryt­mis­sä talvi­osa­kil­pai­lun mer­keis­sä. Kil­pai­lut ovat vil­lit ja avo­in­na kai­kil­le, jos­kin var­si­nai­set Kal­la CUP:n laji­ran­kin­git rat­kais­taan tut­tuun tapaan kylän omien ratsu­koiden, Auburnin kar­tanon ja Kaaja­purojen tallin, kesken. Viimeisin osa­kilpailu on nimel­tään Talvi­päivän­seisaus, päivä, joka on vuoden lyhyin. Pohjoi­sella puolis­kol­lamme tämä tapahtuu joulu­kuussa, tänä vuonna tarkal­leen 21.12. klo 10.02 Greenwichin aikaa (Suomes­sa klo 12.02). Talvi­päivän­sei­sauksen hetkel­lä Aurin­ko on ete­läi­sim­millään – eteläi­sellä pallon­puolis­kolla on tuol­loin kesä­päivän­seisaus. Talvi­päivän­sei­sauksen aikaan Aurin­ko on lyhyim­män ajan hori­sontin ylä­puo­lel­la, eikä se napa­piirin pohjois­puolella nouse lainkaan.

Osa­kilpailu alkaa tuttuun tapaan perjan­taisel­la kenttä­ratsas­tuksen koulu­kokeella 11.12. Tammi-areena maneesis­samme. Vii­kon­lop­pu jatkuu niin ikään hal­lissa ratsas­tetta­valla maasto­kokeel­la lauantaina 12.12. ja kentän rata­este­kokeella sunnun­taina 13.12. Viikon päästä perjan­taina 18.12. hypätään rata­esteet ja lauantaina 19.12. ratkaistaan koulu­ratsastus. Verryt­telyt kaik­kien lajien osalta vierei­sel­lä Kas­tanja-areenalla, jonne sekä ratsu­koilla että ylei­söllä on helppo kulku­yhteys. Ulko­puoli­sille ratsu­koille järjeste­tään majoitus tarvit­taessa.

Lauantai-iltana järjes­tetään perin­teiset after ridet, tällä kertaa rentojen illan­istu­jaisten merkeissä talli­laisten lempi­kapakassa, Kal­lan Krou­vissa. Kaikki kilpai­luihin osallis­tuneet tuki­jouk­koineen saavat osal­listua (itse asiassa jatkot Krouvissa eivät ole yksityis­tilaisuus, vaan paikalla saattaa joka tapauk­sessa olla ulko­puolisia). Sunnun­taina taas järjes­tetään perin­teinen CUP-brunssi Koivun Maja­talol­la. Bruns­si on tarjolla klo 10–13 ja CUP-kilpai­li­jat saavat sen alen­net­tuun hintaan. Tervetuloa!

Säännöt

1) Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan/ laji (kentässä yhteen), eri ratsastajien kanssa myös kahdesti samaan luokkaan.

2) Ratsastaja saa startata yhdessä luokassa maksimissaan kolme kertaa (yksi IRL-henkilö max. neljä kertaa kaikki hahmot yhteenlaskettuina). Luokkakokoja ei ole rajoitettu.

3) Varsinainen Kalla CUP käydään kallalaisten ratsukoiden kesken. CUP:n pisteytyksistä ja ideasta tarkemmin täällä.

Luokat

Kenttäratsastus 11.–13.12. (osallistujat)

1. Harraste­luokka (He C / me. 80 cm / re. 80 cm)
tulokas­luokka kenttään tutustuville*

2. Helppo (He B / me. 90 cm / re. 95 cm)
3. CIC1 (He A / me. 100 cm / re. 105 cm)
4. CIC3 pro-luokka (Va B / me. 120 cm / re. 125 cm)
kenttä­mestaruus -arvoluokka**

Esteratsastus 18.12. (osallistujat)

1. 90–100 cm juniori­mestaruus -arvoluokka*
2. 110 cm
3. 120 cm
4. 130 cm
5. 140 cm pro-luokka
6. 150 cm pro-luokka
7. 160 cm pro-luokka este­mestaruus -arvoluokka**

Kouluratsastus 19.12. (osallistujat)

1. Helppo B (KN Special) – juniori­mestaruus -arvoluokka*
2. Helppo A (He A:7 2020)
3. Vaativa B (Va B:2 2009)
4. Vaativa A (Va A:3 2020)
5. Kür: PSG–Int I pro-luokka (vapaaohjelma)
6. Kür: Int I–Int II pro-luokka (vapaaohjelma)
7. Grand Prix pro-luokka (GP 2020) koulu­mestaruus -arvoluokka**

Luokkainfo

* Junioriluokkien avoimuus: Este- ja kouluratsastuksen luokat 1 ovat avoimia vain poniratsukoille, nuorille hevosille (6v. tai alle, varsoneet tammat 7v. tai alle) sekä nuorille ratsastajille (alaikäiset). Säännön noudattamista ei kuitenkaan valvota sen kummemmin järjestäjän toimesta, mutta toivomme rehellisyyttä ja realistisuutta. Kenttäratsastuksessa junioriluokkaa korvaa tulokasluokka, joka on avoinna kaikille mutta tarkoitettu kenttäratsastukseen vasta tutustuville ratsuille tai ratsastajille.

** Arvoluokissa jaetaan tuntuvat rahapalkinnot sekä mestaruusnauhat voittajille. Juniorimestaruuksissa summa on lajimestaruuksia pienempi.

pro-luokka -leimalla merkittyjen luokkien osallistujat listataan Kallan ammattilaisrankingiin. Lue rankingin ideasta tarkemmin täältä.

Kenttäratsastuksen luokat ovat kaikille avoimia CIC1-tasolle asti. CIC2-tasolla ei hyväksytä suomenhevosia ja CIC3-taso on avoin vain hevosille. Myös maastokoe ratsastetaan hallikauden iloksi maneesissa. Viimeiseksi kilpailtavalla rataesteosuudella ei ole uusintaa, katso ratapiirrokset.

Esteratsastuksen junioriluokassa ratsukko saa valita tasokseen 90 tai 100 cm, mutta tasoa ei tarvitse ilmoittaa osallistumisessa. Esteillä on käytössä arvostelu AM 5: Perusradalla pienimmän virhepistemäärän saavuttaneet ratsukot uusivat. Erillisessä uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet ja aika. Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden ja ajan perusteella. Ratapiirrokset.

Kouluratsastuksen kür-luokissa ratsukko saa valita tasokseen Prix St. Georgesin, Intermediate I:n tai Intermediate II:n. Valittu taso ilmoitetaan osallistumisessa lyhenteellä. Vapaaohjelma on ollut suosittu ja tässä osakilpailussa kür-luokkia järjestetäänkin toiveesta kaksin kappalein.

Osallistuminen

Sähköpostitseauburninkartano@gmail.com
OtsikkoTalvipäivänseisaus
Muodossa Laji
Luokka
Etunimi Sukunimi - <a href="http:// alkuinen osoite">Hevosen Nimi</a>

Haluan tietää tulokseni tuotosta varten ratsastajalta x / ratsastajilta x ja y / kaikilta hahmoiltani *

Poikkeus:
Kouluratsastuksen kür-luokissa (luokat 5 & 6) myös haluamasi taso lyhenteellä:
Etunimi Sukunimi - <a href="http://-alkuinen osoite">Hevosen Nimi</a> (PSG / Int I / Int II)

Tarkista, ettei osallistumiseesi tule rivinvaihtoja vääriin kohtiin ja että lainausmerkit ovat suorat (tyhjennä tarvittaessa tekstimuotoilut sähköpostiohjelmassasi).
* Katso alempaa tuotosten tehtävänannot. Sinun tulee ilmoittaa osallistumisviestisi lopussa, mikäli aiot tehdä tuotosten ensimmäisen vaihtoehdon ja keiden hahmojen osalta (ei ole maailmanloppu, jos tuotos jääkin tekemättä vaikka olet pyytänyt tulokset). Jos kuitenkin tiedät, ettet aio tai ehdi tehdä tätä tuotosta, jätä maininta kokonaan pois osallistumisestasi.

HUOM!

Kallalaiset: Muista päivittää aktiivisuus- ja kilpailupisteesi rankingiin 27.12. mennessä.
(Ohje foorumilla, vain kirjautuneille. Lasketaan ajalta 14.9.–13.12.20).

TUOTOKSET: ERITYISTÄ TÄSSÄ OSAKILPAILUSSA

Vapaaehtoiseen tuotokseen on tällä kertaa tarjottu kolme erilaista toteutustapaa, jolla jokaisella on omat deadlinensa (käytännön syistä). Kauden päätöksen kunniaksi tuotoksista ansaitsee lisäpisteitä tämän osakilpailun kilpailupisteisiin (kallalaisten kohdalla myös aktiivisuuspisteet kertyvät ensi vuoden aktiivisuus­pisteisiin tavalliseen tapaan: luvassa siis tuplahyöty!). Jaossa on +2 pistettä / ohjeenmukainen tuotos. Tuotoksia huomioidaan maksimissaan yksi per jokainen osallistuminen (per laji, per hahmo). Eli: jos hahmosi starttasi esteillä kaksi kertaa ja kentässä kerran, voit tehdä kaksi tuotosta (=4 lisäpistettä) esterankingiin ja yhden kenttärankingiin. Tuotostapoja saa myös yhdistää, jos niistä useampi inspiroi.

Kalla CUP -kilpailijat:   Lisäys lasketaan itse sarakkeeseen "lisäpisteet".
Ammattilaistason kilpailijat:   Mahdollisuus ansaita lisäpisteitä sijoituspisteisiinsä PRO rankingissa. Tuotoksia huomioidaan maksimissaan yksi / jokainen PRO-luokkatason osallistuminen. Auburnin ylläpito laskee pisteet (+2 / tuotos), kunhan tuotokset on julkaistu foorumillamme (vierassalongissa tai tuotoksen 2 osalta linkkinä topikissa).
Ulkopuoliset harrastetason kilpailijat:   Pahoittelut, teillä ei ole rankingia, joten ei hyötyäkään. Minkä tahansa tuotoksista saa kuitenkin toteuttaa (ja julkaista) omaksi ja muiden iloksi, mikäli inspiraatio tarinointiin iskee.

Vapaaehtoinen tuotos 1: Miten meni?

Ensimmäinen vaihtoehto tuotoksen toteuttamiseen on Auburnissa jo klassikoksi muodostunut Miten meni?. Tämän tavan valitessaan ratsastajan täytyy ilmoittaa halukkuudestaan tuotoksen tekemiseen jo ilmoittautumisvaiheessa (ks. ilmoittautuminen). Tavan valinnut ratsukko saa sähköpostiinsa 7.12. mennessä viestin, jossa kerrotaan omat tulokset (koulussa prosentti, esteillä virhepisteet + nopeus, maastoesteillä virhepisteet), mutta ei sijoitusta. Ratsukko kirjoittaa tiedon pohjalta kuittauksensa. Tietoja voi järkevissä määrin vaihtaa muiden kirjoittajien kanssa, mikäli hahmojen on realistista kuulla toistensa tuloksista (ja kirjoittajat ovat molemmat valinneet tämän suoritustavan). Tulosten julkaisun jälkeen Miten meni -tuotoksia ei voi enää tehdä.

Deadline: Torstaina 17.12.2020 (kirjoitusaikaa 7.–17.12.2020)
Tägit foorumilla #talvipäivänseisaus #mitenmeni

Vapaaehtoinen tuotos 2: Kohtaamisia Kallassa

Toinen vaihtoehto tuotoksen toteuttamiseen on keskittyä enemmän hahmoihin. Tässä tavassa kirjoittaja esittelee hahmonsa Cupin topikissa Auburnin foorumilla ja tarjoaa jollekin toiselle kirjoittajalle valmista tilannetta / lausahdusta tms., joka on hahmolle ominainen, ja jonka toinen kirjoittaja voi napata omaan tarinaansa. Omaa hahmoaan kohdattavaksi tarjonnut poimii sitten topikista jonkun toisen hahmon ja käyttää tätä tarinassaan. Tarinoiden tulee sijoittua Cupin aikaan, mutta tapahtumapaikka voi olla Auburnin lisäksi jossakin muualla Kallassa. Tarkemmat ohjeet foorumillamme.

Deadline: Kuvaus/ tilanne omasta hahmosta VIP:n 4.12.2020 mennessä; valmiin tuotoksen julkaisu 20.12.2020 mennessä
Tägit foorumilla #talvipäivänseisaus #kohtaamisiakallassa

Vapaaehtoinen tuotos 3: Kirjoitushaaste

Kolmas vaihtoehto tuotoksen toteuttamiseen on kirjoitushaaste, jossa saa valita tekstinsä lähtökohdaksi jonkin tai jotkin seuraavista:
Cliffhanger:   Teksti loppuu jännittävään tilanteeseen, kenties jopa kesken. (Jatko-osan voi halutessaan kirjoittaa myöhemmin.)
Loppu ensin:   Kerronta alkaa tarinan lopusta ja kulkee lähtötilannetta kohti.
Takauma:   Teksti sijoittuu kokonaan tai osittain menneeseen.
Toisella kielellä:   Teksti on kirjoitettu kauttaaltaan vieraalla kielellä, mielellään englanniksi (muiden kielten kohdalla suomennos toivottava!).
Dialogi:   Tekstiin sisältyy mahdollisimman paljon tai pelkästään dialogia.
Tuotoksen tulee sijoittua jompaan kumpaan Cup-viikonloppuun, paitsi jos kirjoittaja tekee myös toisen Cup-tuotoksen (vaihtoehdon 1 tai 2). Tällöin kirjoitushaasteen saa toteuttaa vapaasti esimerkiksi hahmonsa spinn off -tarinana, eikä sillä tarvitse olla mitään tekemistä kilpailuiden kanssa.

Deadline: 27.12.2020 (myös ranking-pisteiden laskemisen VIP)
Tägit foorumilla #talvipäivänseisaus #kirjoitushaaste

Sijoittuneille

           

Kaikki kilpailuissa sijoittuneet saavat ruusukkeet, sijoitukset luokkakoon mukaan.
Kenttäratsastuksen osakilpailusijoituksista ei jaeta ruusukkeita.
Tallenna ruusukkeet itsellesi, ei suoralinkitystä.

Luokkavoittajille

Kenttäratsastus

Esteratsastus

Kouluratsastus

Tallenna palkinnot itsellesi, ei suoralinkitystä!
Satulahuovat © Sokka Luxuries

Arvoluokkien voittajille

Tallenna palkinnot itsellesi, ei suoralinkitystä!
Juniori- ja tulokasluokissa vaaleanvioletti palkintonauha, kenttäratsastuksessa
vihreä, rataesteillä punainen ja kouluratsastuksessa musta.

Kenttäratsastuksen tulokas:   Vilna Elea Nilsen & Fenrirr
Esteiden juniorimestari:   Niilo Runola & Rosengårds Belisa;   Kouluratsastuksen juniorimestari:   Iina Lahtinen & Billingsley
Kenttämestaruus:   Anttoni Harva & Impreza du Lavoie;   Estemestaruus:   Alana Valjakka & Lusting for Bugatti ROI;   Koulumestaruus:   Viktoria Hangas & Annaiez Prime

Katso aiemmat arvoluokkien voittajat
Seuraa ammattilaisrankingin tilannetta – menestyville hahmoille tiedossa voittoloimet

Kenttäratsastuksen osallistujat & tulokset
Esteratsastuksen osallistujat & tulokset
Kouluratsastuksen osallistujat & tulokset
Kilpailutiedote
Kalla CUP 2020 / Kalla CUP 2021
Kalla CUP infosivu
KAIKEN © AUBURN ESTATE 2017– | AUBURN ESTATE ON VIRTUAALITALLI